Práca v zahraničí
Sprostredkovanie práce
Úvod
Práca v EU
Pracovné ponuky
Registrácia
Dokumenty
Odkazy
Kontakt

Agentúra Domino na Facebooku


Pracovná agentúra

Práca v zahraničí - Sprostredkovanie práce

Dovoľte krátke predstavenie

So vstupom do Európskej únie sme sa rozhodli vstúpiť na pracovný trh, ktorý sa rozširuje aj pre občanov Slovenskej republiky. Cieľom tejto našej aktivity je umožniť a uľahčiť občanom SR pracovnú mobilitu predovšetkým v Európe

Činnosť vykonávame na základe Povolenia na sprostredkovanie zamestnania, vydané Ústredím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, čo je zárukou našej kvality a spoľahlivosti.

Číslo povolenia je 34947/2004- 0SS.
Agentúra spolupracuje so serióznymi zahraničnými agentúrami a zamestnávateľmi v krajinách Európskej Únie, ktoré pôsobia v oblasti sprostredkovania práce už niekoľko rokov. V spolupráci s týmito zahraničnými partnermi zabezpečujeme množstvo pracovných pozícii v rôznych odboroch a hľadáme vhodných kandidátov, ktorí sú ochotní tvrdo pracovať a prispôsobiť sa neľahkým podmienkam v zahraničí.

Agentúra sa zaoberá pomerne širokou škálou profesií. Jej orientácia vyplýva hlavne z dopytu zahraničných partnerov, kde najväčšia potreba vzniká v oblasti sezónnych prác. – v hotelierstve, gastronómii, poľnohospodárstve a pod.

Pomôžeme Vám spoznať svet, zdokonaliť sa v cudzom jazyku, získať skúsenosti a nájsť si priateľov po celom svete.
Našim cieľom je stále rastúca spokojnosť klientov a kvalita poskytovaných služieb.
Tešíme sa na úspešnú spoluprácu

Ing. Júlia Juríková - DOMINO
JP Design