praca v zahranici
prace na farme
Úvod
Práca v EU
Pracovné ponuky
Registrácia
Dokumenty
Odkazy
Kontakt

Agentúra Domino na Facebooku


Registrácia záujemcov o sprostredkovanie práce
a registračné podmienky agentúry

Registračný formulár online

Zaregistrovať sa je možné online vyplnením registračného materiálu tu a zaslaním všetkých zvyšných materiálov emailom na adresu info@agenturadomino.com. Tak isto si môžete registračný formulár spolu s obchodnými podmienkami spolupráce stiahnuť vo forme dokumentov a spolu s ostatnými požadovanými dokladmi zaslať na adresu agentúry.


Na základe uvedených materiálov zaregistrujeme žiadateľa o prácu v databáze.. Vaše údaje budú spracované a zaslané do partnerských agentúr a firiem. V prípade záujmu zamestnávateľa Vás budeme okamžite kontaktovať a informovať o konkrétnych pracovných podmienkach / pracovná náplň, miesto práce, termíny nástupu, platové podmienky a iné /. Pokiaľ záujemca o prácu prijme navrhnutú pracovnú ponuku a podpíše sprostredkovateľskú dohodu, bude následne informovaný o ďalšom postupe.

Sprostredkovanie práce zahŕňa:

1. Registráciu záujemcu v databáze agentúry
2. Dojednanie pracovných podmienok s budúcim zamestnávateľom podľa možností
zamestnávateľa a požiadaviek záujemcu o prácu
3. Dojednanie písomnej pracovnej zmluvy záujemcovi o prácu a zabezpečenie jej podpisu oboma stranami
4. Zabezpečenie pracovného povolenia a víz (ak sú potrebné)
5. Poskytnutie informácii súvisiacich s pobytom v zahraničí
6. Poskytnutie informácii o dopravných spojeniach na miesto prace prípadné priame zabezpečenie dopravy

Poplatok za sprostredkovanie práce je splatný pri podpise pracovnej zmluvy v súlade s obsahom zmluvy medzi sprostredkovateľom a záujemcom o prácu.
Iné súvisiace poplatky a náklady - cestovné, poplatok za pracovné víza, kolky a pod. si hradí záujemca o prácu sám.

Agentúra Ing. Júlia Juríková – DOMINO sa zaoberá hľadaním vhodných kandidátov pre firmy a agentúry zo zahraničia na základe obdŕžaných požiadaviek.

Agentúra sprostredkuje prácu len registrovaným uchádzačom a to formou spracovania podkladov obdŕžaných pri registrácii a následným zasielaním podkladov vhodných uchádzačov na obdŕžané ponuky, pričom zmluvná agentúra alebo firma si vyhradzuje právo na výber z nami zaslaných uchádzačov. Evidovaný uchádzač si je vedomý, že agentúra ho bude kontaktovať s ponukou zamestnania len vtedy, keď partnerská agentúra posúdi jeho profesionálny profil ako vhodný pre danú pracovnú pozíciu.


Webdesign: JP Design